Nyitólap

Tanáraink

Felvételizőknek

Diákjainknak

Versenyek

Érettségi

Képek, videók

 

Felvételi témakörök és mintafeladatok
 a természettudományi tagozat kémia szóbeli felvételijéhez

 

A felvételi rangsort pontozás alapján állapítjuk meg. Ez a következő részpontszámokból adódik össze:
                    - hozott pontok (max. 10 pont)
                    - központi matematika feladatsor (max. 50 pont)
                    - központi magyar feladatsor (max. 25 pont, a dolgozatra adott pontszámot felezzük, így ez a rész kisebb súllyal számít a rangsorban)
                    - szóbeli felvételi kémiából (max. 25 pont): a szóbeli vizsgán a felkészülési idő alatt elméleti és számítási feladatokat kell megoldani, majd ezt követően szóban
                      rövid elméleti kérdéseket kell megválaszolni. A felvételi követelmények mellett néhány mintakérdést is bemutatunk.

A szóbeli vizsgára íróeszközt és számológépet kell hozni, periódusos rendszert adunk (ezen kívül más segédeszköz nem használható). A szóbeli vizsga időpontjáról az iskola központi honlapján találhatók információk (az írásbeli felvételit megírása után, az írásbeli feladatok iskolánkba való megérkezését követően, februárban.)

A hozott pontszám kiszámítása: a 7. tanév végi és a 8. félévi osztályzatok összege 5 tantárgyból, osztva 5-tel.
A szükséges 5 tantárgy:    - magyar nyelv és irodalom (átlagot számolunk)
                                        - matematika
                                        - történelem
                                        - idegen nyelv
                                        - a természettudományi tantárgyak közül (biológia, kémia, fizika) az, amelyikből a legjobb eredményt érte el a felvételiző.

 

A vizsga menete:

A felvételi során több rövid kérdést tartalmazó feladatlapon kell dolgozni a felkészülési idő alatt. A feladatsor a mintafeladatokban szereplőkhöz hasonló kérdéseket tartalmaz. A szóbeli felelet alkalmával a kérdésekre adott válaszokat, azok indoklását beszéljük meg, szükség esetén segítséggel próbáljuk hiányzó válaszokat pótolni.

 

 

A szóbeli felvételi témakörök és mintafeladatok*

Témakörök:

1. Anyagok csoportosítása kémiában (elem, vegyület, keverék, oldat).
2. Oldódás, oldatok, oldhatóság, tömegszázalékos összetétel, keverékek szétválasztása.
3. Atomszerkezet, periódusos rendszer.
4. Ionok és ionvegyületek, ionrács, ionvegyületek oldódása vízben.
5. Kovalens kötés, egyszerűbb molekulák szerkezete (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, bróm, jód, kén, víz, hidrogén-klorid, hidrogén-bromid, hidrogén-jodid, ammónia, metán, szén-dioxid, kén-dioxid, szén-tetraklorid).
6. Fizikai és kémiai változások, fizikai és kémiai tulajdonságok, hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, egyesülés és bomlás, katalizátor.
7. Égés, egyszerű redoxireakciók (pl. fém + nemfém, sav + fém reakciók hidrogénfejlődéssel).
8. Sav-bázis reakciók (a tanult savakkal, bázisokkal). Savak, bázisok, sók, kémhatás, indikátorok.
9-13. témakör: A legfontosabb anyagok tulajdonságai (pl. képlet, fizikai és kémiai tulajdonságok, köznapi életben való előfordulás, kémiai reakciók, felhasználás):
9. Hidrogén, klór, hidrogén-klorid (és a sósav), hipo, bróm, jód.
10. Oxigén, oxidok és hidroxidok (pl. oltott mész, égetett mész, nátrium-hidroxid).
11. Kén és oxidjai, kénsav és sói (pl. rézgálic, gipsz).
12. Szén és oxidjai, szénsav és sói (pl. szódabikarbóna, szóda, mészkő).
13. Nitrogén, nitrogén-dioxid, ammónia, ammóniumsók (pl. szalmiáksó), salétromsav és sói (pl. chilei salétrom, pétisó).
14. A levegő összetétele, fontosabb jellemzői, levegőszennyezés.
15. A víz és fontosabb tulajdonságai (fizikai tulajdonságok, oldószer, reakciója fémekkel, tanult nemfém- és fém-oxidokkal).
16. Sűrűség, anyagmennyiség, részecskeszám, moláris tömeg és az ezekkel történő számítások.
17. Keverékekkel, oldatokkal kapcsolatos egyszerű számítások (pl. oldatkészítés, keverés, hígítás, töményítés, kristályosítás, oldhatóság).
18. Vegyületek összegképletének (tapasztalati képletének) meghatározása tömegszázalékos összetétel alapján.
19. Kémiai reakciók alapján történő egyszerű számítások (oldatokkal is).
20. Leírás vagy grafikonok alapján anyagok tulajdonságainak, kémiai reakcióinak értelmezése, megadott információk alapján egyszerű egyenletek írása, egyszerű számításokhoz adatok gyűjtése.

 

Mintafeladatok:

Mintafeladatok 1.Mintafeladatok 2. - Mintafeladatok 3. - Mintafeladatok 4. - Mintafeladatok 5. - Mintafeladatok 6. - Mintafeladatok 7.
Mintafeladatok 8. - Mintafeladatok 9. - Mintafeladatok 10. - Mintafeladatok 11. -  Mintafeladatok 12. - Mintafeladatok 13. -
Mintafeladatok 14.

 

Online kitölthető gyakorló feladatsorok (megoldásokkal és magyarázatokkal)

 

* a tagozatos szóbeli felvételivel, témakörökkel kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban a következő címere lehet írni: sepeti{kukac}freemail.hu. Az Apáczai Gimnázium felvételi feladatiból válogatás található a következő könyvben is: Villányi A. (szerk.): Kémia versenyfeladatok általános iskolásoknak (ez több könyvesboltban is kapható vagy megrendelhető: pl. itt: Bookline, Műszaki Kiadó, Kemavill, Polc.hu)

 

A honlappal kapcsolatos problémákkal, kérésekkel, kérdésekkel kapcsolatban forduljon az oldal szerkesztőjéhez: Sebő Péter - sepeti{kukac}freemail.hu
A honlap teljes tartalma az alábbi Creative Commons licencfeltételek betartásával használható fel: Attribution Non-Commercial Share Alike (CC-BY-NC-SA)
Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!