Kémia a matematika-fizika és a humán tagozaton

9. évf. heti 2 óra anyagszerkezeti ismeretek és általános kémia
10. évf. heti 2 óra szerves kémia