Komplex természettudományi tagozat

A kémia óraszáma ezen a tagozaton a legmagasabb: a 9. évfolyamon heti 6, 10. évfolyamon heti 4 óra a kémia. Ez az óraszám nem csak az elméleti tananyag alapos elsajátításához megfelelő, hanem elegendő idő jut laboratóriumi gyakorlatokra és a számítási feladatok gyakorlására is. A 9. évfolyamon általános kémiai ismeretek mellett a gyakorlatok fő anyagát a mennyiségi analitikai vizsgálatok jelentik. 10. osztályban a szerves kémia mellett a gyakorlatok főleg szervetlen minőségi analitikai köréből kerülnek ki (természetesen a cél nem a rendszeres analízis, hanem az anyagismeret). 10. osztályban a biológia és fizika óraszámának növekedése miatt heti 3 óra a kémia, de az előző évi gyakorlati ismeretek miatt ez elegendő a szervetlen kémiai ismeretek áttekintésére és a korábbi években tanultak ismétlésére is. 12. osztályban új tananyag már nem szerepel a heti 1-2 kémia óra az érettségi feladatok gyakorlására fordítható (fakultatív jelleggel).

A tagozaton tanuló diákok több, mint 20 éve nagy sikert aratnak a hazai és nemzetközi középiskolai versenyeken és az országos átlagot sokkal meghaladó eredménnyel tesznek érettségi vizsgát kémiából. Továbbtanulási irányaik is nagyon változatosak, a legtöbben vegyész, vegyészmérnök, gyógyszerész, orvos, állatorvos, biomérnök képzésekre jelentkeznek és alapos kémiai ismereteiknek köszönhetően ott kiválóan helytállnak.