Kémia a biológia tagozaton

A biológia tagozat diákjai elsősorban az élettudományi képzésekre jelentkeznek, így a kémia tanítás is az ehhez szükséges alapismeretek megtanítására vállalkozik. Mivel a tagozat diákjai közül nagyon sokan jelentkeznek emelt szintű kémia érettségire a másik fő cél az erre való eredményes felkészülés.

9. évfolyamon heti 3 óra: anyagszerkezeti ismeretek és általános kémia
10. évf. heti 2 óra: szerves kémia
11. évf. heti 3 óra: szerves kémia kiegészítése és összefoglalása, szervetlen kémia
12. évf. heti 3+1(fakultatív) óra: érettségi felkészülés