Kémia a hat évfolyamos osztályokban

7. évf. heti 2 óra kémiai alapismeretek
8. évf. heti 2 óra szervetlen kémia
9. évf. heti 2 óra anyagszerkezeti ismeretek és általános kémia
10. évf. heti 2 óra szerves kémia
11. és 12. évfolyamon heti 3 ill. 4 órában fakultációs rendszerben az érettségire való felkészülés